Regulamin Sklepu Internetowego www.Multi-Kulti.pl

 
Jesteś na stronie z Regulaminem Sklepu internetowego Multi-Kulti. Ten Sklep (albo, jak wolimy go nazywać – Bazar) powstał, by przyciągnąć osoby takie jak Ty – kochające oryginalne piękno etnicznej biżuterii i tkanin. Rozgość się zatem i przeczytaj Regulamin, aby wiedzieć, kim jestem, jak możesz korzystać ze Sklepu, jak założyć Konto Użytkownika, złożyć Zamówienie, jak możesz odstąpić od umowy i jak składać Reklamacje.
Ten Regulamin ma chronić Twoje prawa. Niezależnie od tego, czy jesteś Konsumentem, Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, czy Przedsiębiorcą. Zapraszam!
 

Dane

 Sklep internetowy, działający pod adresem www.multi-kulti.pl prowadzony jest przez firmę: Etno Galeria Anna Kaszkin, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Zakopane, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7361215895,  REGON: 122732349; adres siedziby: Przewodników Tatrzańskich 11, Zakopane (uwaga, nie jest to adres do korespondencji / zwrotów. Ten znajdziesz poniżej).
Adres poczty elektronicznej: sklep@multi-kulti.pl
Numer telefonu: 606 555 539
 

Definicje:

a) Administrator (to ja) – właścicielka domeny zarządzająca Sklepem internetowym pod adresem www.multi-kulti.pl
b) Użytkownik (czyli Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktów lub korzysta z usług, które świadczę drogą elektroniczną.
Użytkownikiem mogą być następujące podmioty:
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta. 
c) Sklep internetowy – strona internetowa działająca w domenie www.multi-kulti.pl
d) Regulamin – niniejszy dokument
e) Konto – zbiór zasobów z Twoimi danymi, w moim systemie teleinformatycznym, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i zaszyfrowany Hasłem podanym przez Ciebie
g) Newsletter – usługa, którą świadczę drogą elektroniczną, dzięki której możesz otrzymywać ode mnie wiadomości dotyczące nowych ofert w Sklepie, informacje na temat biżuterii, podróży, historii związanych ze sprzedawanymi przedmiotami, itp.
i) Produkt – oznacza prezentowany w Sklepie produkt
j) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Użytkownikowi zebranie wybranych produktów, przeliczenie ich wartości, rezygnację z części lub całości zamówienia, wybór sposobu dostawy i płatności.
k) Dowód zakupu – paragon, faktura imienna (faktura dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wystawiana na Twoją wyraźną prośbę), faktura VAT, E-Faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
l) Formularz rejestracji – dostępny na stronie Sklepu formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
m) Formularz zamówienia – dostępny na stronie Sklepu formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta
n) Zamówienie –  oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Sklepu polegające na wyborze określonych Produktów i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
o) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron;

 
Postanowienia ogólne

- Do korzystania ze Sklepu www.multi-kulti.pl potrzebujesz komputera (telefonu, tableta) z dostępem do Internetu, klawiaturą, aktualną wersją przeglądarki oraz działającym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 
- Sklep internetowy www.multi-kulti.pl świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:
a) umożliwia zawieranie na odległość umowy sprzedaży towarów w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) umożliwia rejestrację kont w Sklepie internetowym,
c) przesyła zamówioną informację handlową (Newsletter)
 
- Aby korzystać ze Sklepu internetowego multi-kulti.pl, jesteś zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 
- Na stronie Sklepu możliwe jest założenie Konta Użytkownika. Posiadanie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia. Posiadacz Konta może jednak sprawdzić np. historię swoich zamówień i szybciej dokonywać zakupów (na Koncie zapisane są dane adresowe podane przez Użytkownika). Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła do swojego Konta.
 
- Jeśli chcesz pozostać z nami w kontakcie, zapisz się do Newslettera Multi-Kulti. Regulamin usługi znajdziesz TUTAJ.
 

Warunki korzystania ze sklepu www.multi-kulti.pl 

- W Sklepie Multi-Kulti.pl możesz założyć Konto, ale nie jest ono konieczne, by złożyć Zamówienie. Konto (rejestracja Użytkownika) służy tylko Twojej wygodzie (dzięki niemu można szybciej składać zamówienia oraz masz dostęp do ich historii).
 
- Aby złożyć Zamówienie konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 
- Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji lub przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, spróbuję się z Tobą skontaktować, aby sprawdzić lub uzupełnić dane. Jednak gdy kontakt będzie niemożliwy, zastrzegam sobie prawo odmowy realizacji zamówienia
 
- Zastrzegam sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta, Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej.
 
- Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 

Zasady dokonywania Zakupów 

- Zamówienia możesz składać na Stronie www.multi-kulti.pl.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, napisz do mnie na adres sklep@multi-kulti.pl, zadzwoń: 606 555 539, lub skorzystaj z Formularza.
 
- Po wybraniu Produktu dodaj go do Koszyka.
 
- Kiedy Twój Koszyk jest gotowy i chcesz kupić znajdujące się wnim Produkty, przejdź do kolejnych punktów: podaj swoje dane, dane do wysyłki, wybierz sposób płatności i dostawy. Pamiętaj o numerze telefonu! Będzie on niezbędny, by zrealizować dostawę zarówno kurierem jak i do Paczkomatu. Na końcu sfinalizuj transakcję opłacając Zamówienie. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu (tego, który właśnie czytasz).
 
- Ceny Produktów podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych, zawierają podatek VAT, są to ceny brutto. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Całkowity koszt Zamówienia zależy od wybranego sposobu dostawy i przedstawiony jest w Koszyku przed finalizacją Zakupu.
 
- Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysyłam wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia oraz numer Zamówienia.
 
- W przypadku wyboru płatności online, nieotrzymanie zapłaty przez Sklep Internetowy jest równoznaczne z brakiem prawidłowego złożenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na opłacenie Zamówienia czekamy 5 dni roboczych. Po tym czasie Zamówienie zostaje anulowane.

- Jeśli zamówienie nie jest możliwe do zrealizowania w całości lub częściowo, poinformuję Cię o tym e-mailem.
 
- Pamiętaj, aby podać dokładne i prawidłowe dane! Podanie złego adresu dostawy może wydłużyć lub uniemożliwić dostarczenie Zamówienia.
 
- Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączam dokument zakupu w postaci paragonu. Jeśli potrzebujesz fakturę, akceptując niniejszy Regulamin wyrażasz zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sklep Internetowy faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na swój adres mailowy (podany podczas rejestracji, lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne. 
 
- Sklep Multi-Kulti.pl zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji zamówienia (pakowanie, wysyłka) w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty na konto bankowe (zwykle jest to tego samego dnia), z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec zmianie.


Dostawa i Płatność

 Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Zobaczysz je też na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. 
Czas Dostawy zależy od wybranej metody dostawy (czyli od tego, na jakiego dostawcę się zdecydujesz). Ponieważ dbamy o to, aby Twoje wymarzone zamówienie dotarło do Ciebie jak najszybciej, zwykle wysyłamy je w ciągu maksymalnie 24h od otrzymania płatności. Zwykle kurier (także ten dostarczający do Paczkomatów) dostarcza zamówienie następnego dnia po nadaniu.
 

Reklamacje

Wyjątkowość Multi-Kulti polega między innymi na tym, że oprócz przedmiotów nowych, sprzedaję także używane - często przez wiele lat. Jest to na przykład stara biżuteria, jej elementy czy tkaniny. Nie jest to wada, a cecha Produktu, dzięki której zwykle nabiera on większej wartości. Jednak aby Kupujący nie miał żadnych wątpliwości, zawsze bardzo dokładnie opisujemy i fotografujemy te wynikające z używania wyrobu cechy. Stąd też opisane i widoczne cechy używania przedmiotu nie mogą stanowić podstawy do reklamacji towaru.

Jeśli odkryjesz, że kupiony przez Ciebie Przedmiot ma wady, czy uszkodzenia, których nie było widać na zdjęciach i w opisie, możesz złożyć Reklamację z tytułu rękojmi dotyczącą zawartej Umowy pod adresem sklep@multi-kulti.pl, lub wysłać ją w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy (podany poniżej). Na ten sam adres odeślij reklamowany Produkt.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Opis wady i dzień jej powstania.
Proszę Cię także o dołączenie do reklamowanego Produktu paragonu.

Jeżeli podane w Reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem Reklamacji poproszę o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej w ciągu 14 dni.
Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Właściwy adres do przesłania reklamowanego towaru to:
Anna Kaszkin
ul. Sady Żoliborskie 9 m. 30
01-772 Warszawa
tel. 606 555 539

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 

Reklamacje dotyczące przesyłek uszkodzonych / zagubionych w transporcie

Z chwilą nadania przesyłki odpowiedzialność za nią przechodzi na firmę przewozową, a sklep Multi-Kulti.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagubienie przesyłki. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać po upływie maksymalnego czasu na doręczanie przesyłki. Czas ten jest określony w regulaminach firm dostarczających przesyłkę. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie (przesyłka została zagubiona lub niedostarczona), Multi-Kulti.pl zwraca Kupującemu kwotę odszkodowania wypłaconą przez firmę dostarczającą przesyłkę. Właśnie dlatego nadajemy przesyłki deklarując ich wartość.
Przesyłki pakujemy zawsze bardzo starannie, ponieważ biżuteria to towar delikatny. Jeśli zatem zauważysz, że przesyłka trafiła do Ciebie w uszkodzonym opakowaniu, pamiętaj, że firmy przewozowe wymagają spisanego z kurierem protokołu odbioru z opisem uszkodzeń. Bez tego reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie będą rozpatrywane, a ja nie mam na to wpływu.


Odstąpienie od umowy /  ZWROTY

- Kupujący (konsument) może w ciągu 14 dni od otrzymania kupionej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zwrócę Ci wszystkie otrzymane płatności, z wyjątkiem kosztów przesyłki.
- Aby odstąpić od umowy należy powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub mailowo o zamiarze zwrotu oraz złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail sklep@multi-kulti.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można także wysłać w jednej przesyłce razem ze zwracanym produktem.
Sprzedający prosi o dołączenie dowodu zakupu (paragon / faktura).
Nie odbieramy przesyłek nadanych za pobraniem.

Właściwy adres do przesłania zwracanego towaru:
Anna Kaszkin
ul. Sady Żoliborskie 9 m. 30
01-772 Warszawa
Tel. 606 555 539

- Zwracając Produkty zadbaj o ich należyte zapakowanie. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie przedmiotu bez śladów użytkowania, w stanie nienaruszonym, w opakowaniu chroniącym przed zniszczeniem. Zachowaj dowód nadania przesyłki!
- Gdy zwracany Produkt do mnie dotrze i spełnione będą powyższe warunki, niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni zwrócę pieniądze w wysokości ceny odesłanego towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. 
- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
- Koszty zwrotu produktu ponosi Kupujący.
- Wzór pisma, z którego Kupujący może, ale nie musi skorzystać: Formularz na stronie UOKiK
 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

Mam nadzieję, że nasza współpraca przebiegać będzie wzorowo i nigdy nie zdarzy nam się wejść na ścieżkę sporną. Gdyby jednak tak się stało, wszelkie spory będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
- Więcej informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution)  możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
- Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
- Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 
- Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy Nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
- Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią także:
Polityka Prywatności wraz z Polityką Plików Cookies, Regulamin Newslettera

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.
 

Polityka Opinii

Opinie Klientów Sklepu zamieszczane na stronie internetowej www.Multi-Kulti.pl:
W wyodrębnionym dziale na stronie głównej sklepu Multi-Kulti.pl znajdują się opinie Klientów Sklepu. Są to opinie przesłane na adres sklepu drogą elektroniczną, po zakupie oferowanych rzez Sklep produktów. Wszystkie opinie są prawdziwe, nie sponsorowane, zweryfikowane, zachowana jest oryginalna pisownia.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2023r.
 

Masz pytania lub wątpliwości? Chętnie porozmawiamy!


Szybki kontakt

Sprawdź, czy email / telefon są poprawne! Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Etno Galeria Anna Kaszkin, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.


 
Zapis do newslettera
Newsletter

Co nowego na Bazarze?
Zapisz się, aby nic Ci nie umknęło!