Polityka Prywatności i  Polityka Cookies

W tym miejscu dowiesz się, jakie Dane Osobowe zbieram od Użytkowników, do jakich celów, kto ma do nich dostęp, jakie są Twoje prawa do nich  i jaka jest podstawa prawna takich działań.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W). („RODO") oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), zwaną danej Ustawą.

 Administratorem Danych Osobowych jest firma Etno Galeria Anna Kaszkin (właściciel sklepu www.multi-kulti.pl).
Jakie dane zbieram (są to dane przekazywane nam przez Użytkowników np. podczas rejestracji Konta, wypełniania formularza kontaktu, formularza zapisu do Newslettera, składania Zamówienia, pobierania faktury. W tych sytuacjach podanie danych jest konieczne, aby móc korzystać z tych możliwości):- Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres wysyłki lub adres zamieszkania, numer NIP.

- Dodatkowo w ramach plików cookies przetwarzane są przykładowe dane: adres IP, przeglądarka,
Jako Administrator Danych Osobowych przetwarzam Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji Zamówień, kontaktu (np. w odpowiedzi na Twoje zapytania), prowadzenia Twojego Konta i wysyłania Newslettera.

Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od danej czynności jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy ze mną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane Osobowe przechowywane są w przez czas, który jest niezbędny do realizacji usług. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.

Prawnie uzasadniony interes przetwarzania Danych Osobowych to:
- zarządzanie Stroną www.Multi-Kulti.pl, a szczególnie Sklepem i Blogiem
- zarządzanie stronami na zewnętrznych platformach, takich jak Instagram i Facebook
- marketing bezpośredni związany z ofertą Sklepu (Newsletter)
- kontakt z Użytkownikami, także obsługa posprzedażowa
- Prowadzenie badań i analiz Strony, preferencji i aktywności Użytkowników
- archiwizacja naszej korespondencji

Odbiorcy Danych Osobowych, czyli komu mogę powierzać Dane Osobowe.
Są to podmioty, które przetwarzają Dane Osobowe na rzecz mojej firmy:- hostingodawca: przechowuje dane na udostępnionym mi serwerze
- dostawca systemu płatności internetowych
- firmy dostarczające przesyłki (DPD, DHL, InPost)
- Google LLC
- dostawca usługi Newsletter
- Meta Platforms (właściciel Instagram i Facebook)
- Pinterest Inc. (właściciel serwisu Pinterest)
Z każdym z takich podmiotów zawieram Umowę powierzenia przetwarzania Danych Osobowych. Dzięki temu Twoje dane przetwarzane są tylko w celu wskazanym w umowie powierzenia. Twoje Dane nie są przekazywane dalej, osobom i firmom trzecim.
Multi-Kulti posiada publiczne profile w mediach społecznościowych: Instagram, Facebook, Pinterest. Przetwarzamy Twoje dane, jeśli obserwujesz te profile, komentujesz lub zostawiasz znaczki polubienia (co mnie zawsze bardzo cieszy!). Dzięki temu możemy się z Tobą kontaktować, umożliwiać Ci poznanie naszej oferty i innych informacji, oraz prowadzić statystyki.
Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Przysługują Ci prawa żądania od Administratora:
- dostępu do własnych danych osobowych,
- ich poprawienia,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- oraz przenoszenia danych. 
- Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz także prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

 Polityka Plików Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Żadne z tych plików nie stanowią zagrożenia dla urządzenia, którym się posługujesz, nie są to wirusy ani żadne inne niebezpieczne pliki. Służą one do badania statystyk popularności Strony.

Wykorzystuję dwa rodzaje plików cookies:
- cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do zakończenia sesji przeglądarki. Następnie pliki te są trwale usuwane. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z Twojego komputera / telefonu.
- cookies trwałe: są przechowywane na Twoim Urządzeniu aż do momentu ich skasowania. Ich mechanizm także nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych lub informacji poufnych.

Pliki cookies wykorzystywane są do:
-  utrzymania Twojej sesji na Stronie (po zalogowaniu), dzięki czemu poruszając się po Sklepie nie musisz za każdym razem wpisywać loginu i hasła do swojego Konta.
- realizacji celów marketingowych i analitycznych.

Korzystam z Google Analytics 4, narzędzia, które służy do zbierania statystyk dotyczących Użytkowników, źródeł ruchu i sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu.
Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia (poprzez konfigurację przeglądarki lub tryb incognito) – korzystanie ze Strony może
być wówczas utrudnione.

Wtyczki i inne narzędzia social media.
W moim Sklepie  zostały zamieszczone wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:
- Facebook i Instagram [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
- X (dawniej Twitter) [administrator X Corp z siedzibą w Stanach Zjednocznych],
- Google Analytics [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
- Google [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

Każda z zainstalowanych wtyczek  może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia mojej strony internetowej. To znaczy, że pewne informacje o tym, że wywołujesz daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Zwykle jest to tylko Twój adres IP.
O tym, jakie dane mogą zostać przekazane za pomocą wtyczki plug-in danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych.

Jeśli w przyszłości będę musiała zaktualizować Politykę Cookies, jej nowa wersja zawsze znajdzie się na Stronie.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 
 
Zapis do newslettera
Newsletter

Co nowego na Bazarze?
Zapisz się, aby nic Ci nie umknęło!